De Noorderpers Reuringprijs

Noorderpers is een platform voor journalisten, woordvoerders van bedrijven, organisaties en instellingen en voor mensen die vanuit hun vakgebied geïnteresseerd zijn in de communicatie tussen deze groepen. Tijdens de vier informele bijeenkomsten die we jaarlijks organiseren bevorderen we het wederzijdse begrip tussen journalisten en woordvoerders.

De ontwikkelingen in het vakgebied van de journalist en de woordvoerder gaan snel. Ook, of misschien wel juist in Noord Nederland. Een belangrijk effect van het werk van zowel de journalist als de woordvoerder is de reuring die het veroorzaakt. En er is meer wat reuring veroorzaakt. Soms gewenst, soms ongewenst.

Om het belang van reuring te benadrukken en er met elkaar van te leren is de Noorderpers Reuringprijs bedacht. Jaarlijks wordt een winnaar gekozen die met een vernieuwende bijdrage iets teweeg heeft gebracht in het Noorden. Deze prijs maakt deel uit van het drietal Noorderpersprijzen dat sinds 2022 jaarlijks wordt uitgereikt. Naast de Reuringprijs is er de Noorderpersprijs voor journalistiek en de Noorderpersprijs voor communicatie.

Iedereen kan de Noorderpers Reuringprijs winnen. De jury nomineert en komt jaarlijks tot een unanieme keuze. Deze jury bestaat uit: Gert Klooster, Willemien Bouwers, André Spaansen, Date Hoiting, Jan Bakker, Inge O’Brien en Symen Bosma.

Merkdefinitie
We reiken jaarlijks een prijs uit aan iemand die in het afgelopen jaar voor reuring heeft gezorgd. De prijs zal op haar beurt gespreksstof zijn bij de Noorder Pers Sociëteit, waarmee we bijdragen aan de uitwisseling van kennis over de vakgebieden van de woordvoerder en de journalist.

Propositie
De NPS Reuringprijs beloont communicatieve commotie.

Wat we zien…
Nieuws blijft nieuws. Media veranderen. Het publiek verandert van ‘lezer, kijker en luisteraar’ naar participant. De overheid en het bedrijfsleven veranderen mee.

Wat we geloven…
Verandering is de enige constante. Het is voor de Noordelijke communicatieprofessionals en journalisten belangrijk om scherp te blijven op de kwaliteit van de informatie die het nieuws haalt en effect heeft.

Wat we willen (Why)…
Met de prijs willen we de aandacht vestigen op de mensen achter het nieuws. Mensen die privé of met hun werk, misschien als communicatieprofessional of als journalist, voor reuring in Noord Nederland zorgen. Daarbij willen we beter begrijpen wat het is dat reuring veroorzaakt.

Wat we doen…
We reiken jaarlijks de NPS Reuringprijs uit aan een persoon die in Noord Nederland op een vernieuwende manier iets teweeg heeft gebracht op het brede terrein van communicatie en journalistiek.

Wat we daarmee realiseren…
Met de uitreiking dragen we bij aan één van de doelstellingen van de Noorder Pers Sociëteit; het bevorderen van wederzijds begrip tussen communicatieprofessionals en journalisten.

Wie we hiermee bereiken…
Journalisten, communicatieprofessionals van bedrijven, organisaties en instellingen en mensen die vanuit hun vakgebied geïnteresseerd zijn in de communicatie tussen deze groepen. De meeste bezoekers van de Noorder Pers Sociëteit komen uit het Noorden.