Juryrapport de NPS Reuringprijs 2015

Opschudding, drukte, bedrijvigheid… Het zijn de ingrediënten voor een nieuwe jaarlijkse prijs in Noord Nederland: de Reuringprijs. De eerste prijswinnaar is bekend en de jury is van mening dat de winnaar van de eerste Reuringprijs deze naam in alle opzichten eer heeft aangedaan… In een complex speelveld van dreigingen en maatschappelijke onrust koos de winnaar voor een gedurfde en vernieuwende open aanpak in een traditioneel gesloten bolwerk. Een strak geregisseerde explosie van berichten op de nieuwe en traditionele media, een beroep op de burgerjournalistiek en een doelgerichte inzet van Periscope gaven blijk van lef en overtuigingskracht.

 

Laten we de spanning niet verder opvoeren: de eerste Reuringprijs is voor: onderzoeksleider Rob Vos en
zijn team van Politie Noord Nederland voor zijn opsporings- en communicatieaanpak van een zaak die in
de samenleving de ‘Jumbo-bomber’ is gaan heten.

Vorig jaar mei werd de stad Groningen opgeschrikt door diverse dreigingen en meldingen van verdachte
pakketjes bij de Jumbo supermarkten. Eerst in de stad Groningen, maar later ook elders in het land.
De zaak zorgde voor maatschappelijke onrust en voor veel media-aandacht. Hier moest een zorgvuldige
afweging worden gemaakt tussen twee zware belangen: de veiligheid van mensen en het opsporingsbelang
om te voorkomen dat de dader(s) opnieuw kon(den) toeslaan. Bij deze belangenafweging is het dan hoogst
opmerkelijk dat in een afpersingszaak, zowel de betrokken filiaalketen Jumbo als de politie – traditiegetrouw
gesloten bij ernstige misdrijven – ineens voor een grote openheid kiezen. Sterker nog: het publiek weten aan
te zetten om mee te rechercheren!

De jury roemt de crossmediale inzet van uiteenlopende communicatiemiddelen: een dossier op de website,
de inzet van Instagram, Facebook, Twitter, maar ook het mooie evenwicht dat ontstond tussen politiemedia
en traditionele journalistieke media. De spontane Periscope uitzending tijdens de ontruiming van de Jumbo
Euroborg en de medewerking die de politie aan dit burgerjournalistiek-initiatief verleende… Wat overigens
weer voer gaf aan een discussie of hiermee niet het werkterrein van de traditionele journalistiek werd
overschreden…

De jury feliciteert Rob Vos en zijn team. Niet alleen met het behalen van deze prijs, maar ook met het
uiteindelijke resultaat van deze innovatieve communicatieaanpak. Door de aanhoudende inzet van
verschillende media is de politie Noord Nederland er in geslaagd om het publiek aan te sporen tot zelf
rechercheren. Dat leidde tot ruim 600 tips… Mede dankzij deze tips kon uiteindelijk door traditioneel en
vakkundig speurwerk de verdachte in oktober worden aangehouden. Daarom is de eerste Reuringprijs
zeer welverdiend voor Rob Vos, opsporingsleider van de politie Noord Nederland!