Medeoprichter Noorderpers Ben Warner overleden

Enkele dagen na zijn 74ste verjaardag is Ben Warner overleden aan een hartstilstand. Ben was verantwoordelijk voor de communicatie voor GasTerra en ruim 20 jaar voor Gasunie. Daarvoor werkte hij voor de HBG en voor De Bijenkorf.

Ben Warner was samen met John Roozen van Avebe, Edsco de Heus van het PR-bureau Van Rossum & Partners en Jan Boon van Gasunie één van de initiatiefnemers van de Noorder Pers Sociëteit.

Ben Warner werd onderscheiden met de erepenning van de stad Groningen wegens bijzondere verdiensten op maatschappelijk en cultureel terrein. En was betrokken bij de sponsoring en marketing van vier internationale tentoonstellingen van het Groninger Museum, het ontstaan van het Energy Valley-concept en Energy Management onderwijs in Groningen.

Warner was op tal van vlakken maatschappelijk actief in Groningen, zo blijkt ook uit een lange lijst van nevenfuncties. Zo was hij voorzitter Eurovoetbal, (2009-2013); Penningmeester van de Kunstraad Groningen (2008-2013); Bestuurslid Proeven in Groningen, Lid Raad van Advies St Oude Groninger Kerken, vanaf 2016 voorzitter en Lid bestuur Ubbo Emmius Fonds.

Naast zijn werk was hij vierendertig jaar lang betrokken bij onderwijs. Als examinator, voorzitter Onderwijsraad, docent bij cursusinstituten (Van der Hilst en SRM) en collegegever op diverse HBO’s en universiteiten, onder andere tien jaar interim-docent strategische communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en een compacte collegeserie aan drie universiteiten in Moskou. Hij was tien jaar voorzitter van de Contactgroep Communicatie van VNO-NCW en zes jaar van het Eurogas Communication Committee. Hij was betrokken bij de sponsoring en marketing van vier internationale tentoonstellingen van het Groninger Museum, het ontstaan van het Energy Valley concept en Energy Management onderwijs in Groningen.

Bij Uitgeverij Nobelman verschenen zijn boeken ‘Communicatie, is het wel een vak?’ en ‘Communicatie, een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken’. Daarnaast verschenen ‘De zachte diamant: communicatie-filosofische beschouwingen en betogen’ en ‘Ietsigheid Communicatie Vanuit Natuurkundig Perspectief’.

Jan Boon