Juryrapport Groninger Persprijs 2017

Dames en heren, collega’s,

Vanavond vieren we de hoogtepunten van de Groningse journalistiek. Mooi dat jullie hier
met zovelen aanwezig zijn.

En wat was het een feestelijk jaar! De afgelopen maanden namen wij – Maaike Wind, Pieter de Hart, Louis Stiller, Rob Siebelink, Remy van Mannekes, Esther van der Meer en onze volstrekt onafhankelijke juryvoorzitter Bram Douwes – een kleine vijftig journalistieke producties onder de loep. Dat aantal alleen al laat zien dat 2017 een goed journalistiek jaar was. Uiteindelijk kwamen twintig verhalen op de longlist terecht die de kwaliteit, diversiteit en rijkdom van de Groningse journalistiek weerspiegelen.

Tegelijkertijd realiseren we ons maar al te goed dat andere prachtige producties aan onze aandacht kunnen zijn ontsnapt. Daarom roepen we nu alvast op om te zenden voor de Persprijs 2018. Zie je een bijzondere journalistieke productie, stuur hem dan in!

Na rijp beraad, water, wijn, pizza en dit jaar een verrassend grote eensgezindheid kwamen we tot een top 5. Maar voordat we overgaan tot het bekendmaken van de winnaar, willen we dit jaar maar liefst twéé speciale prijzen uitreiken.

Ten eerste een aanmoedigingsprijs voor twee mannen die het belang van burgerjournalistiek duidelijk maken. In hun vrije tijd stellen ze digitale data en animatiehulpmiddelen beschikbaar als onmisbare tools voor iedereen die zich met het aardbevingsdossier bezighoudt. Een van deze tools is een belangrijke pijler onder het veelgeprezen Dagblad van het Noorden-project ‘Het Verdwenen Groningen’. De Ga-vooral-zo-doorprijs van 2017 gaat naar: Kor Dwarshuis en Wim Blanken van Dwarshuis.com en Bevinggevoeld.nl.

Met de tweede aanmoedigingsprijs blazen we een oude prijs nieuw leven in: de Rookie Persprijs voor jong talent. Deze gaat naar een journalist die een maatschappelijk probleem niet alleen op een vernieuwende en sympathieke manier onder de aandacht brengt, maar
ook iets aan dat probleem probeert te doen. Van haar Facebookgroep zijn in de afgelopen negen maanden meer dan 660 mensen lid geworden. Wij zijn allemaal fan van Beppen met Beppie. De Rookie Persprijs is voor Beppie van der Sluis.

En dan nu over op de officiële bekendmaking van de winnaar van de Groninger Persprijs 2017.

Net als vorig jaar zijn we bij onze keuze voor de van de beste journalistieke producties uitgegaan van vier journalistieke principes:

  • nieuwswaarde: hoe belangrijk is de journalistieke productie voor Groningen?
  • impact: heeft de productie ook daadwerkelijk iets teweeg gebracht of zelfs iets
    veranderd?
  • stijl: is het mooi, kunstzinnig en misschien wel eigenzinnig gemaakt?
  • en vakmanschap: is het journalistieke handwerk naar behoren uitgevoerd?

Daarnaast ging het om producties die gemaakt zijn voor, door of over Groningen – en het liefst alle drie.

Zo kwamen we tot de volgende shortlist:

Heel Nederland, de universiteit voorop, lijdt aan de Engelse ziekte .

Dat een dichter zich niet alleen bezig houdt met bomen en spinrag maar ook de maatschappelijke discussie kan bepalen, blijkt uit de column die Jean Pierre Rawie schreef voor het Dagblad van het Noorden . Het stuk sloeg bij de Rijksuniversiteit Groningen in als een bom en hielp het vuur opstoken voor een landelijke discussie over het nut en de noodzaak van het Engels aan de Nederlandse  universiteiten. Messcherp, prachtig geformuleerd en perfect getimed.

De buitenwereld mag best weten dat achter het grote vrolijke bedrijf ook een heleboel nare dingen steken. Primark is geen fijne werkgever. Je bent niet alleen een nummer, zo word je ook behandeld.

Met veel tromgeroffel haalde Joost van Keulen publiekstrekker Primark naar Groningen, maar achter de deuren van het kledingbedrijf rommelde het. Primark is een gesloten bolwerk, waar niemand wil praten. Hoe dring je tot die wereld door? RTV-Noord journalist Stephanie Nijssen houdt vol. Haar rol als community manager zet ze optimaal in en via Facebook weet ze uiteindelijk twintig (oud-)medewerkers aan het praten te krijgen. Met optimaal resultaat: het verhaal wordt landelijk nieuws en Primark krijgt een
ondernemingsraad.

Dit is het verhaal van Willemien. Een verhaal over leven en liefde, over familie en vriendschap, over zoeken, vinden, verliezen. Het is geen vrolijk verhaal, maar zwart is het evenmin.

Op 20 augustus 2017 rijdt een 63-jarige automobiliste op een parkeerterrein aan de Zeedijk drie voetgangers aan. Marijke Brouwer tekende voor het Dagblad van het Noorden het verhaal achter dit politiebericht op. En hoe. Marijke maakt het verdriet en verlies van een moeder universeel en doet dat in een serene stijl die nergens sentimenteel wordt en daardoor de lezer des te meer beroert.

Een groot, hoog hek waarachter een donker steegje schuilgaat. Het hek zit op slot. Er is geen deurbel, geen brievenbus. Nieuweweg 26 bestaat niet.

Een spannende multimediale longread in twee delen over hoe gehaaide oplichters misbruik maken van internationale studenten. UK-journalisten Leonie Sinnema, Koen Marée en Nina Yakimova doken in de schimmige wereld van de kamerfraude. Vasthoudend speurwerk leidt de journalisten naar identiteitsfraude en buitenlandse bankrekeningen. Daarbij tonen ze aan hoe politie en woningcorporaties internationale studenten in de kou laten staan.

Commissaris van de koning Jacques Tichelaar is een geprezen voorvechter van de Drentse zaak. Een bestuurder die tot het randje gaat. En daaroverheen.

De pers hoort de waakhond van politiek en bestuur te zijn. Die rol vervullen Volkskrant -journalist Jurre van den Berg en Dagblad van het Noorden -journalist Arnoud Bodde in optima forma met hun Tichelaar-verhaal. De journalisten gingen een unieke samenwerking aan met maximaal resultaat. Samen schreven ze niet alleen een dijk van een nieuwsverhaal, maar ook een diepgravende reconstructie. Hun gezamenlijke graaf- en spitwerk luidt de ondergang in van de CdK die als bemiddelaar en lobbyist alles regelt, maar
zijn eigen vertrek niet kan voorkomen.

Hulde en proficiat voor alle genomineerden. Er kan er maar één winnen. De Groninger persprijs 2017 gaat naar een productie die het oude journalistieke ambacht van vasthoudendheid en uitgebreid bronnenonderzoek combineert met de optimale inzet van nieuwe media. Felicitaties voor een regionale journaliste die een Engelse multinational in beweging wist te krijgen. Met haar Primarkproductie wint Stephanie Nijssen van RTV-Noord.