Gronings mediafonds verdient blijvende steun

Gedeputeerde Staten van Groningen willen stoppen met het Gronings Mediafonds. Dat is onbegrijpelijk in een tijd waarin de vrijheid van meningsuiting van alle kanten onder druk staat en het maatschappelijk debat over uiteenlopende thema’s wordt vergiftigd door misleiding, ongefundeerde complottheorieën, verdraaiing of keiharde leugens. Juist in zo’n klimaat is behoefte aan kwaliteitsjournalistiek. Betrouwbare nieuwsvoorziening en –analyse is niet gratis. Ook daarom verdienen regionaal werkende journalisten en mediabedrijven niet alleen morele maar ook financiële steun van hun overheid om ontwikkelingen in de samenleving te duiden en zo nodig de onderste steen boven te krijgen. Een gezonde democratie kan niet zonder.

Lees meer hierover in  een 0pinieartikel van de leden van de adviescommissie Mediafonds Provincie Groningen, Marcel Broersma, Pim Gaanderse, Jan Smit, Jerry Vermanen en Eva Vriend. Het verscheen op zaterdag 7 november in het Dagblad van het Noorden.