Een nieuw dieptepunt: de aanslag op Willem Groeneveld

Telkens als je denkt dat we het ergste nu wel hebben gezien, blijkt de werkelijkheid nog een slag gruwelijker te zijn. De poging tot moord op Groninger journalist Willem Groeneveld is een nieuw dieptepunt in een ontwikkeling die al sinds enige jaren gaande is: het toenemend bedreigen, intimideren en molesteren van kritische journalisten.

Nederland is traditioneel een land waarin het vrije woord in hoog aanzien staat. Hier probeert de staat de pers niet te knevelen maar accepteert dat vrije en onafhankelijke media een onmisbaar onderdeel zijn van een levende democratie. De dreiging komt uit een andere hoek. Van groepen van door politieke avonturiers gevoede extremisten die denken dat ze iedereen die het niet met hen eens is, mogen kwetsen, beledigen, zwartmaken, met geweld bedreigen of daadwerkelijk fysiek iets aandoen. Van louche en criminele organisaties die er geen been in blijken te zien om journalisten aan te pakken die zij als een bedreiging zien van hun handel en wandel.

Het gevolg van dit alles is dat in het bijzonder de maatschappijkritische journalistiek een riskant beroep dreigt te worden. Dat moeten we als samenleving niet willen. De wereld heeft op dit moment te maken met een opmars van autocraten die, zodra ze de macht hebben veroverd, eerst de rechterlijke macht en vervolgens de media hun onafhankelijkheid ontnemen. Dat zal in Nederland niet snel gebeuren. Wij moeten voor iets anders vrezen: dat moedige journalisten zoals Willem Groeneveld het in het belang van hun veiligheid en die van hun naasten niet meer verantwoord achten om hun werk te blijven doen. Dat is op den duur even erg als te moeten leven in een autocratie of dictatuur.

Laten we hopen dat het zover niet hoeft te komen. Journalisten verdienen daarbij alle hulp en steun, niet alleen van politiek, bestuur, politie en justitie maar van ons allemaal.