Bijeenkomst maandag 15 februari: ‘Wakkeren media AZC-protesten aan?’

Reuring met Wierd Duk

 

Mocht het geturfd zijn: ‘reuring’ was ongetwijfeld het trending woord tijdens de editie die ging over de rol van de media bij het berichten over protesten tegen asielzoekerscentra en immigratie. Niet in de laatste plaats door de voorafgaande uitreiking van de prijs met die naam aan Rob Vos, leider van het onderzoeksteam van de politie Noord-Nederland. Die uitreiking werd voorafgegaan door een interessante oproep van Bart Brouwers, hoogleraar journalistiek in Groningen, aan de journalistiek om veel meer specialisten in huis te halen: data-analisten, economen en zelfs psychologen. Dat is beter dan een keurmerk voor journalisten.

 

Reuring was er ook vooral in de discussie ‘’Wakkeren media azc-protesten aan?’’, met Duitsland- en Ruslandcorrespondent Wierd Duk(o.a. Algemeen Dagblad, The Post Online) en dezelfde Brouwers. Niet gek ook, want Duk had veel bericht over onder meer de Oud-en-Nieuwverkrachtingen in Keulen, die – bepaald niet alleen door hem overigens – op basis van politiebronnen in Keulen al snel werden betiteld als misstanden, gepleegd door met name Syrische asielzoekers. En dat, terwijl deze week bleek dat het weliswaar grotendeels om ‘vluchtelingen’ ging, maar dan met name om mannen uit Algerije en Marokko, al dan niet voorzien van valse Syrische passen. Die mannen en de berichtgeving als zouden zij oorlogsvluchtelingen zijn, zouden het vluchtelingendebat een dreun in politiek rechtse richting hebben bezorgd.

Duk had wat uit te leggen, vond tv-maker en journalist Perrie Hoekstra, die Duk ervan beschuldigde te snel, op basis van onvoldoende feitenkennis, te hebben geoordeeld. ,,Maar ik baseerde mijn verhalen op niet zomaar een bron’’, verweerde Duk zich. ,,Het waren nota bene officiële protocollen van de Keulse politie die repten van Syrische daders. Ik zou als journalist juist onverantwoord handelen door dat níet te melden. We hebben er bovendien direct bij vermeld dat die politie er ook belang bij kan hebben door dat naar buiten te brengen.’’

En dat heeft misschien niet alleen de politie. Onderzoeker Flip van Dyke meldde in een van de twee inleidende bovenstaande filmpjes dat ook de IND en staatssecretaris Dijkhoff hun agenda hebben en daarom bijvoorbeeld hoge immigratiecijfers naar buiten brengen als dat hen uitkomt. ,,Bij Van Dyke moet je wel altijd aantekenen dat hij die cijfers interpreteert vanuit zijn politieke, SP-gekleurde inslag’’, nuanceerde Duk fijntjes, waarna hij vanuit de zaal flink wat tegenwind kreeg. ,,Wat een rare verdachtmaking is dat’’, vond Willem de Haan, journalist voor de VPRO. ,,Als zijn cijfers niet kloppen, moet je hem daarop aanvallen.’’ ,,Als je dat denkt, dan heb je Flip niet goed gevolgd’’, riep Hoekstra van achter uit de zaal.

In hoeverre wakkeren media nu die azc-protesten aan, wilden gespreksleiders Anita Pepping en Goos de Boer weten. Dat media een forse invloed hebben op het debat, werd door Duk en Brouwers niet ontkend. Maar de toenemende polarisatie in het debat zorgt wel voor ergernis, meldde Duk. Hij zei er enorm van te balen dat hij vaak wordt ‘geframed’ als een rechtse journalist. ,,PVV’ers gaan ook met mijn stukken aan de haal. Daar doe je niks tegen, behalve elke keer weer uitleggen dat ik geen agenda heb. Ik bericht gewoon op basis van betrouwbare bronnen. Maar het is heel lastig van zo’n frame af te komen.’’

Maar ook nu kreeg Duk weinig empathie vanuit de zaal. ,,Als je voor The Post Online gaat schrijven moet je niet klagen dat je als rechts geframed wordt’’, vond TVM-communicatiechef Jaap Stalenburg. En daar was Brouwers het wel mee eens. ,,Het is gewoon menselijk om te zoeken naar verhalen die bevestigen wat je denkt. Dat is wat er gebeurt in deze maatschappij en daar kunnen wij als journalisten niet tegenop. Wij moeten elke dag de nuance brengen, vertellen hoe de wereld eruit ziet, maar mensen zullen geneigd blijven hun eigen gelijk bevestigd te zien. Jij moet dus ook niet treuren dat de hele wereld nu tegen je is.’’

,,Daar zit ik ook niet mee’’, repliceerde Duk. ,,Maar je zou redacties moeten aansporen om niet altijd de makkelijke weg te kiezen en wél ook die onwelgevallige, ongemakkelijke verhalen te vertellen. Op basis van de feiten. Want dat doen Nederlandse media veel te weinig. Ik schrik er elke keer weer van dat mensen blijkbaar die verhalen niet willen lezen en elke keer alleen een opinie willen horen die hen bevalt.’’ Dat was het moment dat Volkskrant-man Jurre van den Berg naar de microfoon liep, daar achter in de zaal. Fel richting Duk: ,,Nu zijn feiten weer belangrijk, terwijl je net zei dat als het om die van bijvoorbeeld Leo Lucassen of Flip van Dyke gaat, die politiek gekleurd zijn. Wat is het nou? En bovendien: feiten vertellen zelden een eenduidig verhaal.’’ En zo was de cirkel rond en kwam Van den Berg keurig uit bij wat Stefan Nieuwenhuis al in de aan de discussie voorafgaande columnhad gemeld: ,,Er zijn cijfers voor ieder verhaal.’’ De hele discussie kunt u hier nog eens terugkijken. De conclusie: het was best gezellig.@symenbosma

 

“Wakkeren media AZC-protesten aan?”:

 

Gerbuiken media wel de juiste immigratiecijfers?:

 

Bekijk hieronder de discussie terug (bron: Periscope):

 

——————————————

Zie hier een impressie van de avond, door Jan Buwalda: