Bestuurswissel Noorderpers

Onze voorzitter Anton Buijs heeft het bestuur van Noorderpers verlaten. Om die plek op te vullen hebben we Date Hoiting, sinds kort hoofd marketing & sales bij RTV Noord, bereid gevonden onze club te versterken. Date is als jurylid van de Reuringprijs, een functie die hij onlangs heeft neergelegd, natuurlijk geen onbekende binnen Noorderpers.

Bestuurslid Jorien Bakker is per 1 maart de nieuwe voorzitter van Noorderpers, Jan Rozendaal blijft secretaris/penningmeester.

Vragen of opmerkingen, mail naar: bestuur@noorderpers.media