8 mei Noorderpers Forum Groningen: ‘Waar waren de media in het aardgasdebacle?’

‘Daar komt bij dat niet alleen de Haagse beslissers de problemen in Groningen lange tijd onderschatten, maar ook de landelijke media en een groot deel van de rest van Nederland.’ Deze passage uit de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning nodigt uit tot zelfreflectie en is daarom het thema van de volgende Noorderpers. Want wat was de rol van (landelijke) media in dit verhaal dat al zo lang speelt? Waarom werd de problematiek zo onderschat in de rest van Nederland? En hoe leren we hiervan?

Het parlement heeft tijdens het debat met de parlementaire enquêtecommissie ook het eigen handelen (of het gebrek daaraan) de revue laten passeren. Tijdens Noorderpers van 8 mei gaan de media in gesprek over de media in het gasdossier. Tristan Braakman (RTV Noord) gaat aan de hand van (voor)beelden in gesprek met journalisten die de afgelopen jaren over het onderwerp hebben bericht.

Was er verschil tussen berichtgeving in de landelijk en Groningse media?
De enquêtecommissie zegt daarover:
Uiteraard berichtten de Noordelijke media in de jaren 2005-2012 meer en vaker over de (problemen rond) gaswinning dan de nationale pers, maar inhoudelijk lijkt er geen verschil te zijn geweest. Zowel de regionale als de nationale dagbladen schonken aandacht aan de hoofdthema’s: de ommezwaai in het energiebeleid (de gasrotonde); het Energy Valley-project; de toenemende bevingen (met een piek in 2006-Westeremden/Loppersum en in 2012-Huizinge) – inclusief het beeld dat die bevingen er nu eenmaal bij hoorden; de groeiende onvrede over de schade-afhandeling door de NAM en (pas vanaf begin 2013) de omslag naar de risico’s van de bevingen. Opvallend was bijvoorbeeld de eenheid van toon en inhoud in de artikelenserie van NRC Handelsblad in juni 2009 over vijftig jaar gaswinning en het themanummer dat het DvhN hieraan wijdde in mei 2009.

Hoe kritisch en activistisch was de Noordelijke media. Brachten zij de situatie scherp genoeg voor het voetlicht?
In het rapport staat:
Tot 2013 stond  de gaswinning zelf niet  ter discussie, ook niet in de regionale dagbladen. Wel groeide de kritiek op de NAM aangaande de schadeafhandelingen. De berichtgeving in de media speelde een eigen rol in de dynamiek, maar van een activistische journalistiek was slechts sporadisch sprake.

Kortom genoeg om over te praten met Reinalda Start (NOS), Johan de Veer (DvhN) Goos de Boer (RTV Noord), Lyanne Levy (DvhN en NRC) en Bas van Sluis (DvhN). En na te praten tijdens de borrel.

Deze keer in de NEWSROOM van Forum.
Maandag 8 mei
Aanvang 20.00 uur
Toegang is gratis.
Bestel je kaarten hier: https://forum.nl/nl/agenda/noorderpers-waar-waren-de-media-in-het-aardgasdebacle?date=08-05-2023